ID-kaartkopieën maken

Met deze functie kunt u op één vel papier een kopie maken van zowel de voorzijde als de achterzijde van een identiteitskaart. Deze functie is handig voor het kopiëren van ID-kaarten (identiteitskaarten), zoals een rijbewijs, omdat de afdrukstand en -positie van de beide kanten van de ID-kaart automatisch worden uitgelijnd op basis van het papierformaat dat u opgeeft.
Plaats de ID-kaart op de glasplaat. Leg de ID-kaart met de afdrukzijde omlaag en de hoek op een lijn met de linkerbovenhoek van de glasplaat, zoals onderstaand is aangegeven. U kunt de modus ID-kaart kopie niet gebruiken als u de kaart in de aanvoer plaatst.
Als er een ander origineel in de aanvoer is geplaatst, kunt u niet kopiëren. Verwijder het origineel van de aanvoer.
U kunt alleen A4-papier gebruiken voor <ID-kaart kopiëren>.
1
Plaats de ID-kaart op de glasplaat met de voorkant naar beneden. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <ID-kaart kopiëren>.
5
Druk op <Wijzigen>, selecteer het te gebruiken papier en druk op <OK>.
6
Druk op <OK>  <Sluiten>.
7
Druk op  (Start) om de voorzijde te scannen.
Zodra het scannen is voltooid, verschijnt er een scherm met het bericht dat de voorbereidingen voor het scannen van de achterkant zijn voltooid.
8
Draai de ID-kaart om, zodat de achterkant nu naar beneden is gericht en druk op  (Start) om de achterzijde te scannen.
Nadat de achterzijde is gescand, wordt het afdrukken automatisch gestart.
7W6J-081