Het verzenden van faxen annuleren

U kunt het scannen van originelen of het verzenden van faxen annuleren die worden verzonden of in de wachtrij staan voor verzending.

Scannen van originelen annuleren

1
Druk op <Annuleren> op het weergegeven scherm of op  (Stop).
2
Druk op <Ja>.
Het scannen van originelen is geannuleerd.

Annuleren van faxen die worden verzonden of in de wachtrij staan voor verzending

1
Druk op <Naar Status monitor> op het weergegeven scherm of op  (Statusmonitor).
2
Druk op <Verzenden>  <Opdrachtstatus>.
3
Selecteer <Fax>.
Een lijst met opdrachten die worden verzonden of in de wachtrij staan voor verzending, wordt weergegeven.
4
Selecteer de opdracht die u wilt annuleren en druk op <Annuleren>.
5
Druk op <Ja>.
De verzending van de fax is geannuleerd.
Als u een opdracht die wordt verzonden onmiddellijk wilt annuleren
Als u op  (Stop) op het bedieningspaneel drukt om een faxopdracht te annuleren terwijl deze wordt verzonden, verschijnt het bericht <De volgende verzendopdracht annuleren?>. Druk op <Ja> om het verzenden van de fax te annuleren.
U kunt <Laatst ontvangen opdracht> of <Opdracht wordt verzonden> selecteren om de opdracht die u wilt annuleren, te kiezen. <Opdrachten ter annulering wanneer op stop is gedrukt>
Druk op (Stop) wanneer er meerdere verzendopdrachten zijn om het scherm weer te geven voor de selectie van de te annuleren verzendopdracht. Als de verzendopdracht die u wilt annuleren niet wordt weergegeven, drukt u op <Contr. andere opdr.> om <Verzendopdrachten> weer te geven. Selecteer de opdracht die u wilt annuleren en druk op <Annuleren>.
7W6J-08F