Handmatig faxen (Handmatige verzending)

U kunt handmatig documenten faxen nadat u hebt gecontroleerd of de bestemming gereed is om faxberichten te ontvangen.
Als u extra lijnen heeft toegevoegd, kunt u voor handmatige verzending alleen lijn 1 (de standaard lijn) gebruiken.
Als u faxdocumenten handmatig wilt verzenden door te drukken op <Handsfree>, stelt u <Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> in op <Uit>. Als dit is ingesteld op <Aan>, kunt u mogelijk geen documenten verzenden. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM gebruiken
Als de controlekaart wordt verwijderd terwijl een oproep wordt geplaatst door op <Handsfree> te drukken met de Copy Card Reader aangesloten, wordt de lijn verbroken.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
Wanneer u meerdere pagina's wilt verzenden, plaatst u de originelen in de aanvoer. Als u het origineel op de glasplaat legt, kunt u slechts één pagina verzenden.
2
Druk op <Fax>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Handsfree> op het scherm met basisfuncties voor faxen. Scherm met basisfuncties voor faxen
4
Voer het telefoonnummer van de ontvanger in.
5
Zorg dat u de andere partij hoort of de hoge pieptoon.
6
Druk op  (Start).
Originelen worden gescand en het verzenden start.
De functie Handmatige verzending is niet beschikbaar in de volgende situaties:
Wanneer een van de volgende functies is opgegeven in de scaninstellingen:
<2-zijdig origineel>
<Versch. orig. formaten>
<Wis rand>
<Opdrachtsamenstelling>
<Uitgestelde verzending>
(De functies die kunnen worden opgegeven, verschillen afhankelijk van uw model.)
<Beperkte functies> is ingesteld op <Uit> voor een functie wanneer de machine in de modus Afdelings-ID staat. De afdelings-ID-beheerinstellingen configureren
Het scanformaat van originelen opgeven
Het scanformaat van originelen die in de aanvoer zijn geplaatst, wordt automatisch ingesteld. Om zelf het formaat op te geven, gebruikt de glasplaat.
7W6J-08R