Originelen met verschillende formaten gelijktijdig verzenden (Verschillende origineelformaten)

U kunt originelen met verschillende formaten in de aanvoer plaatsen en ze tegelijkertijd scannen. Dit elimineert de noodzaak om originelen afzonderlijk te plaatsen.
Er zijn beperkingen aan de combinatie van origineelformaten die u kunt scannen. Als u een niet-geschikte combinatie scant, kunnen de originelen beschadigd raken of treden papierstoringen op. Technische gegevens hardware
Plaats geen originelen samen die niet hetzelfde gewicht of papiertype hebben. Als u dat wel doet, kunnen de originelen beschadigd raken of kunnen papierstoringen optreden.
1
Plaats de originelen in de aanvoer Originelen plaatsen
2
Druk op <Fax>. Het scherm <Home>
3
Geef de bestemming op het scherm met basisfuncties voor faxen op. Scherm met basisfuncties voor faxen
4
Wijzig desgewenst de scaninstellingen. Basisbewerkingen voor het verzenden van faxen
5
Druk op <Opties>  <Versch. orig. formaten>.
6
Druk op <Sluiten>.
7
Druk op  (Start).
Originelen worden gescand en het verzenden start.
Als u de modus Verschillende origineelformaten instelt, kan de scansnelheid iets lager zijn dan normaal.
7W6J-08W