Verschillende ontvangstmethoden

De machine kan zo worden ingesteld dat ontvangen documenten er tijdelijk in worden opgeslagen zonder ze af te drukken. Door documenten die u wilt afdrukken, te controleren en te selecteren, kunt u papier besparen. Er is ook een functie waarmee vertrouwelijke documenten kunnen worden ontvangen en privé gehouden kunnen worden.
Indien afbeeldingsbestanden die bij ontvangen I-faxdocumenten zijn gevoegd niet compatibel zijn met deze machine, zal de machine deze bestanden niet verwerken (afdrukken, doorzenden of opslaan). In plaats daarvan worden de bestanden verwijderd. In dit geval worden de namen van de gewiste bestanden en de melding "Er zijn geen programma's om het aangehechte bestand te verwerken." afgedrukt met de tekst van de ontvangen I-fax.
7W6J-093