Nietjes plaatsen

Als de nietjes in de finisher op zijn, verschijnt rechtsonder in het scherm een pictogram om aan te geven dat u de nietjes moet vervangen. Druk op het pictogram en volg de instructies op het scherm om de nietpatroon te vervangen.
Tijdens het vervangen van de nietjes kunnen kopieën en afdrukken worden uitgevoerd uit optionele apparaten. Wees voorzichtig met op de machine aangesloten optionele apparatuur.
Voor informatie over het productnummer voor de nietpatroon raadpleegt u Verbruiksmaterialen.
U kunt het resterende aantal nietjes controleren. Het resterende aantal nietjes en rugnietjes controleren
7W6J-01J