Overbodige gegevens van het opslagapparaat verwijderen

Gekopieerde of gescande afbeeldingsgegevens evenals documentgegevens die worden afgedrukt vanaf een computer, worden tijdelijk op het opslagapparaat opgeslagen. Hoewel document- en afbeeldingsgegevens automatisch van het opslagapparaat worden verwijderd wanneer de bewerkingen zijn voltooid, blijven sommige gegevens behouden. U kunt de beveiliging verder verbeteren door de functie voor volledig verwijderen van opslaggegevens te gebruiken waarmee gegevens die behouden blijven nadat bewerkingen zijn voltooid, automatisch worden verwijderd.
U kunt de machine niet gebruiken terwijl overbodige gegevens worden verwijderd. Nadat het verwijderen van gegevens is voltooid, kan het even duren voor de machine klaar is om originelen te scannen.
De verwerkingscapaciteit van de machine kan afnemen wanneer gegevens worden verwijderd.
Initialiseer de gegevens en instellingen om gegevens, zoals bestanden in de postvak, adresboekgegevens, of gegevens uit kopieer- en afdruklogboeken, te verwijderen. Initialiseren van alle gegevens/instellingen
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <HDD gegevens volledig wissen>.
3
Druk op <Harde schijfgegevens volledig wissen>  <Aan>  <OK>.
4
Geef op hoe de gegevens moeten worden verwijderd.
Het tijdstip van verwijdering instellen
1
Druk op <Tijdstip van wissen>.
2
Selecteer het tijdstip van verwijdering en druk op <OK>.
Selecteer <Tijdens opdracht> om gegevens direct nadat elk proces is voltooid, te verwijderen, of selecteer <Na opdracht> om te wachten totdat alle bewerkingen zijn voltooid en alle overbodige gegevens dan samen te verwijderen.
Instellen van de verwijderingsmethode
1
Druk op <Overschrijfmethode voor Wissen mode>.
2
Selecteer de verwijderingsmethode en druk op <OK>.
Om lekken van gevoelige gegevens te voorkomen bij het vervangen of weggooien van het opslagapparaat, moet u die overschrijven met 0 (nul) gegevens, willekeurige gegevens of een vaste waarde (zoals 0xff). Selecteer de overschrijfmethode en het aantal keren dat mag worden overschreven, op basis van de voorwaarden voor de beveiligingsbeleidsgegevens in uw omgeving.
<Eenmaal met 0 (Nul) gegevens>
Gegevens worden eenmaal overschreven met 0 (nul) gegevens.
<Eenmaal met willekeurige gegevens>/<3 keer met willekeurige gegevens>
Gegevens worden eenmaal of driemaal met willekeurige gegevens overschreven.
<DoD standaard>
Gegevens worden driemaal overschreven. De eerste keer is met een vaste waarde, de tweede keer met het complement van de vaste waarde en de derde keer met willekeurige gegevens.
3
Druk op  (Instellingen/Registratie)  (Instellingen/Registratie)  <Toepassen gew. inst.>  <Ja>.
7W6J-0K7