Gebruikersgroepen registeren

Registreer gebruikersgroepen. Gebruikersgroepadreslijsten kunnen worden gedeeld tussen geregistreerde gebruikersgroepen.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Klik op [Add Group (Local Device Users)...] of [Add Group (Other Users)...].
Selecteer [Add Group (Other Users)...] als er serververificatie is ingesteld.
Groepen toevoegen aan een lokaal apparaat
Groepen toevoegen aan een verificatieserver
7W6J-0J2