Scannen

Als u papieren originelen scant, kunt u ze converteren tot elektronische bestanden, zoals PDF's, die normaal gesproken worden ondersteund door een computer. Geconverteerde bestanden kunnen als e-mailbijlagen worden verzonden vanaf de machine of opgeslagen op een bestandsserver. In dit hoofdstuk worden een scala aan handige functies voor gemakkelijk scannen en basisbewerkingen beschreven.

Inleiding in basisbewerkingen

In dit gedeelte worden het scherm met basisfuncties voor scannen beschreven en de basismethoden voor verzenden/opslaan.

Duidelijk scannen

In dit gedeelte worden de methoden beschreven om problemen op te lossen, zoals wazige foto's, onleesbare tekst door donker papier en het verschijnen van donkere randen.

Verschillende typen originelen scannen

U kunt originelen met veel pagina's en originelen die uit meerdere documenten bestaan, efficiënt scannen.

Efficiënt, betrouwbaar, veilig

In dit gedeelte wordt een scala aan functies beschreven die handig zijn voor het verhogen van de efficiëntie bij het werk, het voorkomen van bewerkingsfouten en ter verhoging van de veiligheid.

Scannen via een computer

Als u een gescand document in een computer bewerkt, kunt u die gemakshalve rechtstreeks op de computer opslaan.
7W6J-0A9