Instellen

U moet de gebruiksomgeving instellen voordat u elke functie op de machine kunt gebruiken. Controleer eerst de processen die u moet afronden voor het instellen, voordat u de instellingen echt doorvoert. Noodzakelijke voorbereidingen voor gebruik

Beheerders en algemene gebruikers

Om de machine te beheren, wordt aanbevolen om een systeem in elkaar te zetten waarin iemand als beheerder wordt aangewezen en algemene gebruikers de machine onder toezicht van een beheerder gebruiken. Beheerders stellen de regels vast voor het gebruik van de machine en voeren belangrijke instellingen door, zoals netwerken en beveiliging. Beheerders stellen de toegang voor elke gebruiker wanneer nodig in.
TIPS
Uitvoeren van de eerste installatie van de machine (installatiegids)
U kunt de machine eenvoudig installeren door de datum, tijd en netwerken in te stellen aan de hand van de instructies op het scherm. Installatie met de installatiegids
7W6J-03J