Documenten in de Geavanceerde ruimte opslaan

Volg onderstaande procedures om gescande documenten in de Geavanceerde ruimte op te slaan. U kunt deze handige methode gebruiken wanneer u veel documenten wilt digitaliseren, zodat u de gegevens met het personeel op een afdeling kunt delen in een papierloze omgeving.
We adviseren om overbodige bestanden of afbeeldingen uit de Geavanceerde ruimte te verwijderen zodat er plaats is voor het opslaan van nieuwe documenten.
U kunt ook documenten naar de Geavanceerde ruimte verzenden door deze op te geven als de bestemming vanaf <Scannen en opslaan>. Voor instructies over het verzenden van documenten naar de Geavanceerde ruimte raadpleegt u Bestemmingen registreren in het adresboek.
1
Stel het origineel in. Originelen plaatsen
2
Druk op <Scannen en opslaan>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Geavanceerde ruimte>.
4
Druk op <Gedeelde ruimte> of <Persoonlijke ruimte>.
Voor informatie over de items op het scherm en instructies voor hoe ze gebruikt moeten worden, raadpleegt u Werken met bestanden en mappen in de Geavanceerde ruimte.
5
Geef de opslaglocatie weer en druk op <Scannen>.
6
Wijzig desgewenst de scaninstellingen.
Zie voor scaninstellingen Instellingenscherm en bewerkingen voor scannen om op te slaan.
7
Druk op  (Start).
Originelen worden gescand en opgeslagen als bestanden.
Om het scannen te annuleren, drukt u op <Annuleren> of  (Stop)  <Ja>.
Wanneer <Druk op [Start] om volgende origineel te scannen.> wordt weergegeven
Als u het resultaat van het opslaan wilt controleren, drukt u op  (Statusmonitor) <Opslaan>  <Opdrachtlog>. Als <NG> wordt weergegeven, is het bestand niet opgeslagen. Probeer het opnieuw.
7W6J-0CK