Papierstoringen in de Booklet Finisher

Controleren voor verwerking
Als er papier in het boekjesblad zit, verwijdert u dit.
1
Controleer of er papier in de finisher vastzit.
Open de voordeur van de finisher.
Til de ondersteuning van het papier in het opvangblad van blad B op.
Draai de groene knop om het vastgelopen papier naar blad B te verplaatsen.
Als er papier uit de uitvoer van blad B komt, trekt u het papier voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
2
Controleer of er papier in de aflevereenheid vastzit.
Open de escape-uitvoergeleider ().
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Til de eerste flap op ().
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Zet de eerste flap () terug in de oorspronkelijke stand.
Laat de escape-uitvoergeleider zakken ().
3
Draai de groene knop ongeveer 10 keer rond.
Als u de knop niet draait, kan het vastgelopen papier scheuren wanneer de rugnieteenheid naar buiten wordt getrokken.
4
Trek de rugnieteenheid naar buiten.
5
Open de transparantengeleider () en controleer of er papier is vastgelopen.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
6
Sluit de transparantengeleider.
7
Zet de rugnietpatroon terug op de oorspronkelijke positie.
8
Sluit de voordeur van de finisher.
9
Open de klep van de doorvoereenheid.
10
Controleer of er papier is vastgelopen.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
11
Sluit de klep van de doorvoereenheid.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
7W6J-027