Papierstoringen in de Staple Finisher

1
Controleer of er papier in de finisher vastzit.
Open de voordeur van de finisher.
Til de ondersteuning van het papier in het opvangblad van de hoofdlade op.
Draai de groene knop om het vastgelopen papier naar de hoofdlade te verplaatsen.
Als er papier uit de uitvoer van de hoofdlade komt, trekt u het papier voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
2
Controleer of er papier in de aflevereenheid vastzit.
Open de escape-uitvoergeleider ().
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Til de eerste flap op ().
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Zet de eerste flap () terug in de oorspronkelijke stand.
Laat de escape-uitvoergeleider zakken ().
3
Sluit de voordeur van de finisher.
4
Open de klep van de doorvoereenheid.
5
Controleer of er papier is vastgelopen.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
6
Sluit de klep van de doorvoereenheid.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
7W6J-026