Papierstoringen in de machine

Controleer de locatie van de papierstoring op het scherm en volg de onderstaande procedure om het papier te verwijderen.
Controleren voor verwerking
Als het optionele papiermagazijn is geïnstalleerd, verwijdert u dit van de machine.
Sluit alle deksels die open staan.
1
Controleer of er papier op de papiertafel vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
2
Open de rechterboven- en onderklep van de machine.
Als u de hendel optilt, worden de klep rechtsboven en rechtsonder van de hoofdeenheid tegelijk geopend.
3
Controleer of er papier in de uitvoereenheid vastzit.
Houd de groene hendel vast () en open de uitvoereenheid.
De uitvoereenheid gaat niet verder open dan in het diagram wordt aangegeven.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Sluit de uitvoereenheid.
4
Controleer of er papier in de omwisseleenheid vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
5
Controleer of er papier vastzit in de opening van de duplexeenheid.
Als er papier is vastgelopen in het bovenste deel, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Als er papier is vastgelopen in het onderste deel, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
6
Controleer of er papier in de fixeereenheid vastzit.
Houd de groene hendel vast () en open de fixeereenheid.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Als u het papier niet kunt verwijderen, zet u de fixeereenheid terug naar de oorspronkelijke positie en trekt u het papier voorzichtig naar buiten aan de onderkant.
Zet de fixeereenheid terug in de oorspronkelijke stand.
7
Controleer of er papier in de duplexeenheid vastzit.
Als het papier vastzit, trekt u het voorzichtig naar buiten in de richting waar het meeste papier uitsteekt.
8
Controleer of er papier in de papieraanvoer van de papiertafel vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
9
Controleer of er papier vastzit tussen de hoofdeenheid en de klep rechtboven of rechtsonder van de hoofdeenheid.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
10
Sluit de rechterboven- en onderklep van de machine voorzichtig totdat u een klik hoort.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
7W6J-023