Podajnik

Mechanizm podawania oryginału
Automatyczny podajnik dokumentów
Rozmiar/typ oryginału
Rozmiar oryginałów
Maks.:304,8 mm x 431,8 mm*1
Min.: 70,0 mm x 139,7 mm
Gramatura oryginałów
Formaty A/B:od 38 g/m² do 220 g/m²*2*3
Format calowy:od 50 g/m² do 220 g/m²*3
Automatycznie wykrywane formaty oryginału
A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6R, A5R i A6R
Kombinacje formatów dokumentów, które można kopiować/skanować *4
Dokumenty o tej samej szerokości: A3 i A4 lub A4R i A5.
Pojemność tacki na oryginały
250 arkuszy (64 g/m²) (stos o wysokości 22 mm lub mniejszej)*5
200 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m²) (stos o wysokości 22 mm lub mniejszej)*5
Szybkość skanowania oryginałów
(A4)
Skanowanie jednostronne
Skanowanie (300 dpi x 300 dpi) *6
Pełny kolor: 135 str./min
Czarno-biały: 135 str./min
Kopiowanie (600 dpi x 600 dpi)
Pełny kolor: 80 str./min
Czarno-biały: 80 str./min
Skanowanie dwustronne
Skanowanie (300 dpi x 300 dpi) *6
Pełny kolor: 270 str./min
Czarno-biały: 270 str./min
Kopiowanie (600 dpi x 600 dpi)
Pełny kolor: 90 str./min
Czarno-biały: 160 str./min
*1 Długi oryginał: 431,8 mm do 990 mm
*2 Gramatura dla oryginałów formatu A6R lub mniejszego wynosi od 50 g/m² do 220 g/m².
*3 To samo ma zastosowanie zarówno w przypadku drukowania kolorowego, jak i czarno-białego.
*4 Kopiowanie/skanowanie w kombinacji innej niż opisana powyżej może uszkodzić dokument lub doprowadzić do zablokowania się papieru.
*5 Do 100 arkuszy w formacie A6R lub mniejszym
*6 Szybkość skanowania może być różna w zależności od trybu skanowania oraz typu oryginałów.
7W6K-034