Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika

W tym rozdziale opisano znaczniki, przyciski, ekrany i inne elementy wykorzystywane w Podręcznik użytkownika. Ostrzeżenia i przestrogi są zawarte również w części „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” podręcznika „Przewodnik po często zadawanych pytaniach” dołączonego do urządzenia. Należy zapoznać się również z tymi instrukcjami.
Symbole
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.
Oznacza uwagę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zapoznawać się z treścią uwag.
Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich operacji.
Wskazuje na wymagania dotyczące obsługi oraz ograniczenia w korzystaniu z urządzenia. Należy zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowego korzystania z urządzenia i uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz mienia.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury.
WSKAZÓWKI
Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia.
Klawisze i przyciski
Przyciski wyświetlane na ekranie dotykowym oraz przyciski na ekranie komputera są oznaczone w poniższy sposób.
Typ
Przykład
Przyciski na ekranie dotykowym*
<Ustawienia Funkcji>
<Anuluj>
 (Start)
 (Stop)
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera
[Preferences]
[OK]
* Działania wymagające naciśnięcia na przycisk na ekranie dotykowym są oznaczone słowem „naciśnij” w Podręcznik użytkownika.
Ekran
W zależności od modelu, zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego i wersji oprogramowania układowego ekrany prezentowane w „Podręcznik użytkownika” mogą się różnić od tych prezentowanych na wyświetlaczu Twojego urządzenia.
W zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego, części ukazanych ekranów mogą się różnić.
Ekran treści dla sterowników i oprogramowania może się różnić, ze względu na aktualizacje tego oprogramowania.
Ilustracje
Ilustracje wykorzystane w dokumencie Podręcznik użytkownika odnoszą się do urządzenia imageRUNNER ADVANCE DX 6000i z poniższym wyposażeniem opcjonalnym, o ile nie wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
Cassette Feeding Unit-AM
Opisy funkcji
Niniejszy Podręcznik użytkownika opisuje funkcje różnych serii modeli. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od modelu i opcji, niektóre funkcje mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.
7W6K-003