Instrukcje obsługi i ich zawartość

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.
Skrócona instrukcja obsługi
W tej instrukcji opisano podstawową obsługę urządzenia w łatwy do zrozumienia sposób.
Przewodnik po często zadawanych pytaniach
W przypadku wystąpienia problemu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. W tej instrukcji opisano rozwiązania różnych problemów w łatwy do zrozumienia sposób.
Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja)
Jest to instrukcja wyświetlana w przeglądarce internetowej. Opisano w niej wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II))
W niniejszej instrukcji opisano sposób korzystania z drukarki PS/PCL/UFR II. Instrukcję można wyświetlić w witrynie internetowej z podręcznikami.
Restrictions on Combinations of Copy Functions (Ograniczenia kombinacji funkcji kopiowania)
Niniejszy podręcznik, dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej, opisuje kombinacje ustawień, które są niedostępne podczas kopiowania i używania więcej niż jednej funkcji jednocześnie. Instrukcję można wyświetlić w witrynie internetowej z podręcznikami.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Niniejsza instrukcja, którą można wyświetlać z witryny sieci Web, opisuje sposób korzystania z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Instrukcję można wyświetlić w witrynie internetowej z podręcznikami.
Dostęp Sieciowy
Niniejsza instrukcja, którą można wyświetlać z witryny sieci Web, opisuje sposób Dostęp Sieciowy korzystania z funkcji panelu sterowania. Instrukcję można wyświetlić w witrynie internetowej z podręcznikami. Dostęp Sieciowy
Podręcznik administratora w zakresie Konfiguracji połączenia z urządzeniami mobilnymi
To jest instrukcja w formacie PDF, która opisuje połączone wykorzystanie tego urządzenia z urządzeniem mobilnym. Instrukcję można wyświetlić w witrynie internetowej z podręcznikami. Podręcznik administratora w zakresie Konfiguracji połączenia z urządzeniami mobilnymi
7W6K-005