Podstawowa obsługa

Niniejszy rozdział opisuje podstawowe operacje, które są wspólne dla wszystkich funkcji, jak np. korzystanie z panelu sterowania. Rozdział ten dostarcza również informacji o tym jak czytać i korzystać z ekranu dotykowego, który jest głównym sposobem na sterowanie operacjami z poziomu modułu głównego.

Korzystanie z ekranu dotykowego

W tym rozdziale opisano sposób korzystania z przycisków na ekranie dotykowym celem przeprowadzenia różnych operacji, takich jak regulacje i sprawdzanie ustawień. Znajdują się tu również informacje na temat wprowadzania tekstu i liczb, co jest niezbędne przy wykonywaniu czynności, takich jak rejestrowanie informacji w książce adresowej czy wysyłanie faksów.

Logowanie do urządzenia

W tym rozdziale opisano sposób logowania się po wyświetleniu ekranu logowania.

Dostosowywanie ekranu dotykowego do własnych potrzeb

W tym rozdziale opisano sposób rozmieszczania przycisków i dostosowywania menu do własnych potrzeb, co upraszcza korzystanie z elementów wyświetlanych na ekranie dotykowym.

Anulowanie zadań

Niniejsza sekcja opisuje sposób anulowania aktywnych zadań wysyłania/drukowania.

Konfiguracja ustawień dźwiękowych

W tym rozdziale opisano sposób określania ustawień dźwiękowych emitowanych przez urządzenie, na przykład po zakończeniu wysyłania faksu lub po wystąpieniu błędu.

Przechodzenie w tryb uśpienia

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji trybu uśpienia.

Rejestrowanie odbiorców

W tym rozdziale opisano sposób rejestrowania odbiorców w Książce adresowej lub pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego, celem wysyłania faksów lub zeskanowanych dokumentów.
7W6K-055