Pomyślne wysyłanie faksów

W tym rozdziale opisano w jaki sposób unikać potencjalnych błędów wysyłania wynikających z nieprawidłowego skanowania dokumentów lub zajęcia linii itp.
7W6K-08J