Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)

Dostępna jest funkcja wysyłania faksów utworzonych na komputerze bezpośrednio z komputera, tak jak w przypadku funkcji drukowania. Pozwala to wysłać faks bez konieczności jego drukowania i zaoszczędzić papier. Aby korzystać z tej funkcji, należy w komputerze zainstalować sterownik faksu (Instalacja sterowników).

Pomoc dla sterownika faksu

Naciśnięcie na [Pomoc] (Windows) lub  (Mac OS) na ekranie sterownika faksu spowoduje wyświetlenie ekranu Pomoc. Aby uzyskać więcej informacji na tematy nieopisane w instrukcji Podręcznik użytkownika, wraz z funkcjami sterownika i ustawieniami tych funkcji, patrz dział Pomoc.
7W6K-098