Konfiguracja serwera proxy

Można ustawić serwer proxy do obsługi komunikacji zamiast urządzenia i korzystać z niego podczas łączenia się z urządzeniem znajdującym się poza siecią na przykład podczas przeglądania stron. Stosowanie proxy zwiększa poziom bezpieczeństwa ponieważ urządzenie nie uzyskuje bezpośredniego dostępu do zasobów zlokalizowanych poza siecią. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia Proxy>.
3
Dla <Użyj Proxy> ustaw <Włącz> i skonfiguruj niezbędne ustawienia, a następnie naciśnij <OK>.
<Adres Serwera>
Wprowadź adres serwera proxy. Określ adres IP lub nazwę hosta w zależności od środowiska pracy.
<Numer Portu>
Wprowadź numer portu serwera proxy.
<Użyj Proxy wewnątrz tej samej domeny>
Wybierz <Włącz>, aby użyć serwera proxy, nawet w przypadku komunikacji z urządzeniami znajdującymi się w tej samej domenie.
To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie na ekranie ustawień serwera proxy linii głównej.
<Ustawienia Uwierzytelniania>
Aby skorzystać z funkcji uwierzytelniania serwera proxy, naciśnij ten przycisk i określ informacje na temat uwierzytelniania. Na wyświetlanym ekranie, naciśnij przycisk <Włącz>, wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla uwierzytelniania proxy i naciśnij <OK>.
4
Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>.
7W6K-0H2