Ograniczanie korzystania z nośników pamięci

Pomimo, że nośniki pamięci (takie jak nośniki USB) są wygodne w eksploatacji, mogą one być również źródeł wycieku informacji, jeżeli zarządzanie ich eksploatacją nie będzie prawidłowe. W tym rozdziale opisano procedury uniemożliwiania korzystania z nośników pamięci oraz ograniczania możliwości zapisywania zeskanowanych dokumentów na nośnikach pamięci lub drukowania danych zapisanych na nośnikach pamięci. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Nośnika Pamięci>  <Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj>  Wybierz ustawienie <Wyłącz> dla opcji <Użyj Funkcji Skanowania> lub <Użyj Funkcji Wydruku>  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja)  <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>
7W6K-0HF