Wysyłanie powiadomienia e-mail po wystąpieniu błędu

Można wysłać powiadomienie na określony wcześniej adres e-mail, gdy toner wymaga wymiany lub trzeba usunąć zacięcie papieru itd.

Określanie odbiorcy oraz informacji do wysłania

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij kolejno [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...].
4
W razie konieczności, określ odpowiednie ustawienia.
[Destination to Notify]
Wprowadź adres e-mail.
[Notify When]
Wybierz informacje do wysłania.
Użytkownik ma możliwość zarejestrowania maksymalnie pięciu odbiorców.
5
Kliknij [OK].
Efekt wysłania wiadomości e-mail można sprawdzić w [Status Monitor/Cancel] w [Job Log].
Ustawienie to może być określone wyłącznie przez użytkownika z uprawnieniami administratora.
Ustawienie to nie jest uwzględnione w ramach dystrybucji informacji o urządzeniu. Przesyłanie informacji o urządzeniu do innych drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon
Ustawienie to musi być importowane z / eksportowane do urządzeń tej samej serii. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
To ustawienie jest dostępne w pozycji [Settings/Registration Basic Information] podczas eksportu wsadowego. Importowanie/eksportowanie wszystkich ustawień
7W6K-0JS