Zastosowanie zasad bezpieczeństwa dla tego urządzenia

Adaptacja zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej organizacji jest najczęściej wybieraną metodą. Zasady definiuje standardy i cele zabezpieczeń podstawowych informacji, których wymaga prawidłowa eksploatacja urządzeń takich jak komputery i drukarki wielofunkcyjne. Wiele ustawień bezpieczeństwa dla tego urządzenia jest dostępnych kompleksowo, z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Można również przypisać hasła niektórym ustawieniom co oznacza, że tylko administrator będzie mógł je modyfikować. Przed przystąpieniem do konfiguracji tych ustawień należy sprawdzić, czy Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) wykorzystuje TLS. Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Celem określanych ustawień zasad bezpieczeństwa jest zarządzanie wszystkimi funkcjami i ustawieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, a nie samo zapobieganie wyciekowi informacji.
7W6K-0F1