Faksowanie z wykorzystaniem AirPrint

Za pomocą komputera Mac możesz wysyłać faksy niemalże w ten sam sposób, co drukować.
Wymagania systemowe
Aby móc wysyłać faksy za pomocą technologii AirPrint, wymagany jest komputer Mac z zainstalowanym systemem OS X 10.9 lub nowszym.
Środowisko sieciowe
Wymagane jest posiadanie jednego z poniższych środowisk sieciowych.
Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą siecią lokalną (LAN)
Środowisko, w którym komputer Mac jest podłączony do urządzenia (drukarki wielofunkcyjnej) za pomocą kabla USB
Do działania funkcji wysyłania faksów konieczna można być aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Wysyłanie faksu za pomocą komputera Mac

1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
Informacje jak to sprawdzić, patrz Konfiguracja środowiska sieciowego.
2
Na komputerze Mac dodaj drukarkę, wybierając pozycje [System Preferences] [Printers & Scanners].
Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane na potrzeby drukowania albo wysyłania faksu, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
3
Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
Sposób otwierania okna dialogowego drukowania różni się w zależności od aplikacji. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika stosowanej aplikacji.
4
Wybierz urządzenie w oknie dialogowym drukowania.
Wyświetlane są drukarki dodane do komputera Mac. W tym punkcie należy wybrać sterownik faksu niniejszego urządzenia.
5
Wybierz odbiorcę.
6
Kliknij [Fax].
Wysyłanie faksu rozpoczyna się.
7W6K-0EW