Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint

Jeśli nie można skorzystać z technologii AirPrint, wypróbuj poniższe rozwiązania.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, najpierw je wyłącz, następnie odczekaj co najmniej 10 sekund i włącz ponownie, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Upewnij się, że na ekranie urządzenia nie został wyświetlony komunikat o błędzie.
Upewnij się, że urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą siecią lokalną (LAN). Po włączeniu urządzenia może upłynąć kilka minut, zanim będzie ono gotowe do nawiązania łączności.
Upewnij się, że w urządzeniu firmy Apple włączona jest technologia Bonjour.
Upewnij się, że urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby wykonywanie czynności za pomocą komputera było możliwe także bez wprowadzenia ID Wydziału i hasła.
W przypadku drukowania upewnij się, że do urządzenia załadowano papier oraz że ilość pozostałego toneru jest wystarczająca. Wyświetlanie ekranu AirPrint
W przypadku skanowania upewnij się, że dla ustawień funkcji Network Link Scan wybrano <Włącz>. <Użyj skanowania połączenia sieciowego>
7W6K-0EX