Skanowanie z użyciem technologii AirPrint

Technologia AirPrint pozwala przesłać dane zeskanowane przy użyciu urządzenia bezpośrednio do komputera Mac.
Wymagania systemowe
Aby móc skanować za pomocą technologii AirPrint, wymagany jest komputer Mac z zainstalowanym systemem OS X 10.9 lub nowszym. Aby móc skanować z wykorzystaniem szyfrowania TLS, wymagany jest komputer Mac z zainstalowanym systemem Mac OS X 10.11 lub nowszym.
Środowisko sieciowe
Wymagane jest posiadanie jednego z poniższych środowisk sieciowych.
Środowisko, w którym urządzenie firmy Apple i urządzenie (drukarka wielofunkcyjna) są połączone z tą samą siecią lokalną (LAN)
Środowisko, w którym komputer Mac jest podłączony do urządzenia (drukarki wielofunkcyjnej) za pomocą kabla USB
W przypadku skanowania, konieczne jest ustawienie dla <Użyj skanowania połączenia sieciowego> opcji <Włącz>. <Użyj skanowania połączenia sieciowego>
Konieczna można być także aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Skanowanie nie jest możliwe podczas konfiguracji ustawień ani podczas wykonywania przez urządzenie innej operacji.

Skanowanie za pomocą komputera Mac

1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z komputerem Mac.
Informacje jak to sprawdzić, patrz Konfiguracja środowiska sieciowego.
2
Na komputerze Mac dodaj drukarkę, wybierając pozycje [System Preferences] [Printers & Scanners].
Jeżeli urządzenie zostało już wcześniej dodane na potrzeby drukowania albo wysyłania faksu, wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
3
Wybierz urządzenie z listy drukarek w oknie [Printers & Scanners].
4
Kliknij [Skanuj ].
5
Kliknij [Otwórz skaner].
Wyświetlony zostanie ekran [Skaner].
6
Skonfiguruj odpowiednio ustawienia skanowania.
7
Kliknij [Skanuj ].
Dokument zostaje zeskanowany i wyświetla się obraz.
7W6K-0EU