Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji

Istnieje możliwość drukowania z poziomu aplikacji w urządzeniu mobilnym połączonym z urządzeniem. Obsługiwane są różne aplikacje wraz z dedykowanymi aplikacjami Canon. Należy wybrać rozwiązanie odpowiednie dla siebie, biorąc pod uwagę model urządzenia, możliwości aplikacji i okoliczności.

Canon PRINT Business

Jest to aplikacja umożliwiająca drukowanie i wykonywanie innych czynności przy użyciu urządzeń mobilnych z systemem iOS/Android. Procedura drukowania nie wiąże się z wykonywaniem żadnych czynności przy użyciu menu urządzenia (drukarki). Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, szczegółowych metod konfiguracji, a także procedur znajdują się w sekcji pomocy aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon (https://global.canon/gomp/).
Aplikację Canon PRINT Business możesz pobrać bezpłatnie, ale klient jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty dotyczące połączenia internetowego.

Drukowanie za pomocą aplikacji Canon Print Service

Można łatwo drukować, korzystając z menu aplikacji, które obsługują podsystem druku z systemem Android. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowych ustawień i procedur, patrz strona internetowa firmy Canon (https://global.canon/gomp/).

Drukowanie i skanowanie za pomocą technologii Mopria®

Urządzenie obsługuje również technologię Mopria®. Korzystanie z technologii Mopria® umożliwia drukowanie za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android przy użyciu takich samych czynności i ustawień, nawet jeżeli producenci i modele poszczególnych urządzeń różnią się od siebie. Jeżeli przykładowo korzystasz z drukarek zgodnych z technologią Mopria® pochodzących od różnych producentów bądź drukarka kompatybilna z technologią Mopria® jest dostępna w odwiedzanym przez Ciebie miejscu, możesz drukować bez konieczności instalowania aplikacji przeznaczonej dla danego producenta czy modelu urządzenia. Mopria® może również służyć do bezpośredniego importowania danych zeskanowanych za pomocą urządzenia na urządzenia mobilne obsługujące system Android. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych modeli lub środowisk roboczych, odwiedź stronę internetową http://www.mopria.org.
Potwierdzanie ustawień Mopria®

Drukowanie z telefonu Windows Phone (Windows 10 Mobile lub nowszy)

Aby drukować za pomocą telefonu Windows Phone, nie jest konieczne pobieranie dedykowanej aplikacji ani instalowanie sterownika. Upewnij się, że opcje <Użyj WSD>, <Użyj Przeglądania WSD> i <Multicast Discovery Settings> są włączone.
<Ustawienia WSD>
<Ustawienia Multicast Discovery>
WSKAZÓWKI
Scan for Mobile
Aplikacja MEAP „Scan for Mobile” pozwala używać funkcji skanowania urządzenia na urządzeniu mobilnym. Używając komunikacji WebDAV, możesz kontrolować urządzenie ze swojego urządzenia mobilnego, by skanować oryginały, a następnie przesłać zeskanowany obraz z urządzenia na twoje urządzenie mobilne.
7W6K-0EL