Łączenie z urządzeniami mobilnymi

Dostępne są dwie metody połączenia urządzeń mobilnych z tym urządzeniem: połączenie za pośrednictwem routera sieci bezprzewodowej LAN oraz połączenie bezpośrednie. Wybierz metodę łączenia zgodną ze środowiskiem sieciowym oraz posiadanym urządzeniem.
Komunikacja z urządzeniami mobilnymi odbywa się z poziomu <Portal mobilny> (Ekran <Strona główna>). Tutaj możesz potwierdzić dane podłączonych urządzeń mobilnych itd.

Podłączanie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu podłączania urządzenia przenośnego do routera sieci bezprzewodowej LAN, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi do tych urządzeń lub skontaktować się z ich producentem.
Z urządzeniem można się połączyć za pomocą routera przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN. Konfiguracja środowiska sieciowego
W przypadku połączenia z urządzeniem za pośrednictwem routera sieci bezprzewodowej LAN można potwierdzić szczegóły urządzenia na ekranie <Połączenie LAN>, naciskając kolejno opcje <Portal mobilny> (Ekran <Strona główna>)  <Połączenie LAN>.

Połączenie bezpośrednie

Urządzenie może nawiązać bezpośrednie połączenie z urządzeniem mobilnym bez korzystania z routera bezprzewodowej sieci LAN. Natychmiastowe połączenie bezprzewodowe z urządzeniem jest możliwe nawet w przypadku braku infrastruktury bezprzewodowej sieci LAN. Połączenie bezpośrednie
7W6K-0EJ