Wydajne skanowanie

W tym rozdziale opisano wygodne funkcje, takie jak jednoczesne skanowanie różnych rozmiarów oryginałów, skanowanie stron widzących na osobnych stronach oraz osobne skanowanie dużej liczby oryginałów w celu połączenia ich w całość.
7W6K-0AR