<Zewnętrzny Interfejs>

Określ ustawienia dla zewnętrznych interfejsów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia USB>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zewnętrzny Interfejs>
Określ ustawienia połączenia USB.
<Użyj jako urządzenie USB>
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zewnętrzny Interfejs>  <Ustawienia USB>
Możesz ustawić urządzenie tak, aby mogło być wykorzystywane jak urządzenie USB.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj jako urządzenie USB>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla tej opcji zostanie wybrane ustawienie <Wyłącz>, drukowanie i skanowanie zadań za pomocą komputera podłączonego przy użyciu kabla USB nie będzie możliwe.
<Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB>
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zewnętrzny Interfejs>  <Ustawienia USB>
Możesz ustawić urządzenie tak, aby wykorzystywało sterownik MEAP dla połączeń urządzeń zewnętrznych przez USB.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Zależnie od aplikacji MEAP wykorzystującej urządzenia, takie jak klawiatura lub czytnik kart, konieczne może być ustawienie tej opcji na <Włącz>. Aby uzyskać informację, czy wybór ustawienia <Włącz> jest konieczny, zapoznaj się z instrukcją aplikacji MEAP, z której korzystasz albo skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
<Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB>
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zewnętrzny Interfejs>  <Ustawienia USB>
Możesz ustawić urządzenie tak, aby wykorzystywało sterownik MEAP dla nośników zewnętrznych USB.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Zależnie od aplikacji MEAP wykorzystującej zewnętrzne nośniki pamięci USB, konieczne może być ustawienie tej opcji na <Włącz>. Aby uzyskać informację, czy wybór ustawienia <Włącz> jest konieczny, zapoznaj się z instrukcją aplikacji MEAP, z której korzystasz albo skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
<Użyj urządzenia magazynującego USB>
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Zewnętrzny Interfejs>  <Ustawienia USB>
Możesz ustawić urządzenie tak, aby umożliwiało wykorzystywanie zewnętrznych nośników pamięci USB.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj urządzenia magazynującego USB>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
7W6K-0LE