Volume Settings (Dostosuj głośność)

Określ ustawienia dla tonów emitowanych przez urządzenie, takie jak ton przy wysyłaniu lub odbieraniu faksu oraz tonu potwierdzenia, informującego o stanie urządzenia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz Ustawianie dźwięków.
Element ustawień dźwiękowych (regulacja poziomu głośności) pojawia się po naciśnięciu <Dostosuj głośność> lub Przycisk ustawień głośności (na urządzeniach z pionowym panelem sterowania).
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

Ustawienia dla urządzeń z funkcją faksu

Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Poziom Alarmu>
0 do 4 do 8
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Poziom Monitora>
0 do 4 do 8
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Ton zak. pamięci RX/TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ton Bł. Pamięci RX/TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
-Settings/Registration Basic Information
<Inne ustawienia głośności>
<Sygnał Wprowadzania>: 0 do 2 do 3
<Syg. niepoprawnego wprow.>: 0 do 3
<Sygnał wym. mater. eksp.>: 0 do 3
<Syg. pozostawienia orygin.>: 0 do 3
<Sygnał Błędu>: 0 do 2 do 3
<Sygnał wykonania zadania>: 0 do 2 do 3
<Ton trybu uśpienia>*1: 0 do 3
<Ton loginu>: 0 do 2 do 3
<Ton wym. nie pus. kaset tone.>*2: 0 do 2 do 3
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Na niektórych modelach może wyświetlić się jako <Ton oszczę. energii/uśpie.>.
*2 Może nie być dostępne w przypadku niektórych modeli.

Ustawienia dla urządzeń bez funkcji faksu

Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia głośności>
<Sygnał Wprowadzania>: 0 do 2 do 3
<Syg. niepoprawnego wprow.>: 0 do 3
<Sygnał wym. mater. eksp.>: 0 do 3
<Syg. pozostawienia orygin.>: 0 do 3
<Sygnał Błędu>: 0 do 2 do 3
<Sygnał wykonania zadania>: 0 do 2 do 3
<Ton trybu uśpienia>*1: 0 do 3
<Ton loginu>: 0 do 2 do 3
<Ton wym. nie pus. kaset tone.>*2: 0 do 2 do 3
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Na niektórych modelach może wyświetlić się jako <Ton oszczę. energii/uśpie.>.
*2 Może nie być dostępne w przypadku niektórych modeli.
7W6K-0UJ