Korzystanie z miejsca do przechowywania danych

Nośnik pamięci urządzenia udostępnia „przestrzeń” do zapisywania, udostępniania i edycji zeskanowanych dokumentów. Podłączenie nośnika pamięci do urządzenia zapewnia dodatkowe, dostępne miejsce. Znajdź i korzystaj z miejsca dostosowanego do Twoich potrzeb.

Wykorzystanie urządzenia jako prostego serwera plików

Możesz korzystać z urządzenia, jak z serwera plików zapisując dane w „Zaawansowana przestrzeń”, co umożliwia uzyskanie do nich dostępu z wielu komputerów. Przykładowo, zapisywanie zeskanowanych w Zaawansowana przestrzeń umożliwia udostępnienie danych informacji wszystkim pracownikom biura. Część Zaawansowana przestrzeń może być przypisana do danego użytkownika i nie będzie udostępniana publicznie.

Praca z innymi urządzeniami

Możesz uzyskać dostęp do przestrzeni udostępnianej „Zaawansowana przestrzeń” innej drukarki wielofunkcyjnej Canon* z poziomu własnego urządzenia i zdalnie pracować nad plikami (np. zapisywać je lub usuwać). Inne drukarki mają dostęp do pracy nad plikami w Zaawansowana przestrzeń Twojego urządzenia, co umożliwia współprace różnych urządzeń i udostępnianie danych, a także zwiększenie dostępnego miejsca bez konieczności korzystania z komputera lub serwera plików. Możesz również uzyskać dostęp do serwera Windows z poziomu urządzenia i, na przykład, drukować pliki.
* Dostępne wyłącznie dla urządzeń serii imageRUNNER ADVANCE podłączonych do tej samej sieci

Edycja plików bez komputera

Skanując i zapisując dokumenty w tymczasowym miejscu lub „Skrzynce pocztowej”, można edytować pliki, na przykład, łączyć pliki ze sobą lub usuwać poszczególne strony z plików. Skrzynka pocztowa nie wymaga wprowadzania żadnych, specjalnych ustawień, co oznacza że można szybko i prosto rozpocząć korzystanie z niej. Po zakończeniu edycji plików, można nad nimi pracować w zależności od potrzeb (drukować lub wysyłać pliki do komputera przez e-mail).

Praca z danymi zapisanymi na nośnikach pamięci

Nawet, jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci, wykorzystanie nośników pamięci umożliwia łatwą wymianę danych z komputerami. Dzięki nośnikom pamięci można również zmieniać nazwę i usuwać niepotrzebne dane zapisane na nośniku z poziomu urządzenia oraz zapisywać zeskanowane dane i drukować je.
7W6K-0CH