Zablokowanie zszywek w wewnętrznym module wykańczania

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w tacy wyprowadzającej.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
3
Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.
Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wyciągnij go.
4
Usuń wszelkie zablokowane zszywki z zasobnika.
Podnieś uchwyt kasety na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
5
Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wsuń go do samego końca.
6
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Moduł wykańczający może automatycznie wykonać zszywanie na sucho w celu ponownego ustawienia zszywek.
7W6K-02E