Huvudenhet

Namn
Canon imageRUNNER ADVANCE DX 6000i
Typ
Stationär dator
Upplösning vid läsning
600 dpi x 600 dpi
600 dpi x 300 dpi
300 dpi x 300 dpi
Upplösning vid skrift
1 200 dpi x 1 200 dpi
Antal färgtoner
256
Tillåtna original
Originalformat
Upp till 297 mm x 431,8 mm*1
Typ av original
Ark, böcker och tredimensionella föremål
Automatiskt identifierbara originalformat
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 och A6R
Kopieformat/Kopieringspapper
Pappersformat
Marginal
Topp: 4,0 mm
Vänster och höger: 2,5 mm
Undre: 2,5 mm
Ytvikt
Papperslåda: 52 g/m² till 256 g/m²
Universalfack: 52 g/m² till 300 g/m²
Papperstyp
Återuppring gånger *2
Efter påslagning
30 sekunder*3
Återaktivering efter viloläge
10 sekunder
Tid till första kopian
2,9 sekunder
Kopieringshastighet *4
(ark/minut)
(Normalt A4, 100 %)
60
Förstoring
Normalt pappersformat
400 %, 200 %, 141,4 %, 100 %, 70,7 %, 50 % och 25 %
Förstoringsfel av direkt (100%)
Vertikalt: ±0,65 %
Horisontellt: ±0,90%
Zoom
25% till 400% (i steg om 1%)
Pappersmatningssystem/kapacitet
Kassett (övre)
550 ark (80 g/m2)
550 ark (75 g/m2)
640 ark (64 g/m2)
OH-film: 100 ark
Kuvert: 25 ark
Papper annat än ovan: 57 mm i höjd eller mindre
Kassett (nedre)
550 ark (80 g/m2)
550 ark (75 g/m2)
640 ark (64 g/m2)
Oh-film: 100 ark
Kuvert: 50 ark (eller 45 mm höjd)
Papper annat än ovan: 57 mm i höjd eller mindre
Universalfack
100 ark (80 g/m2)
100 ark (75 g/m2)
120 ark (64 g/m2)
Kuvert: 10 ark (eller 11 mm i höjd)
Bestruket papper, Kalkering, Washi (JPN-papper): 1 ark
Papper annat än ovan: 11 mm i höjd eller mindre
Kapacitet i innerfacket
1-sidig utskrift
A4, B5, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR och 16K: 250 ark (80 g/m2 till 75 g/m2/64 g/m2)
320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, B5R, 11 x 17 tum, LGL, LTRR, EXEC, 8K och 16KR: 100 ark (80 g/m2 till 75 g/m2/64 g/m2)
2-sidig utskrift
A4, B5, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR och 16K: 200 ark (80 g/m2 till 75 g/m2/64 g/m2)
320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, B5R, 11 x 17 tum, LGL, LTRR, EXEC, 8K och 16KR: 100 ark (80 g/m2 till 75 g/m2/64 g/m2)
Flera kopior
9 999 ark
Elanslutning
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 6,0 A
Strömförbrukning
Maximal strömförbrukning
1 800 W
När maskinen är i sovläge
0,8 W (När <Energiförbrukning i viloläge> är inställt på <Låg>)
När huvudströmmen är frånslagen
Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställt på <På>: 0,45 W
Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställt på <Av>: 0,19 W
Mått
(B x D x H)
620 mm x 722 mm x 937 mm
Vikt
(Tonerbehållare ingår ej)
Ca 125 kg
Installationsutrymme
(B x D)
943 mm x 722 mm (med universalfacket utdraget)
Minneskapacitet
RAM:
Huvud-CPU: 2 GB
Bildbearbetnings-CPU: 2 GB
Hårddisk:
Standard: 250 GB
Maximum: 1 TB*5
*1 När du använder funktionen <Fax>, <Scanna och skicka> eller <Scanna och lagra>, kan du skanna original som är upp till 301 mm x 424 mm (A3+) eller 283,4 mm x 435,8 mm (11x17+).
*2 Tiden till återaktivering kan variera beroende på miljön och aktuella driftförhållanden.
*3 Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är satt till På, tar det 4 sekunder tills tangentdrift på pekskärmen är tillgängligt efter att maskinens huvudströmbrytare har slagits till. Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt.
*4 Kopieringshastigheten på vanligt A4-papper vid enkelsidig utskrift mäts under kontinuerlig kopiering. Kopieringshastigheten kan variera beroende på utskriftsupplösningen, papperstypen och formatet samt papperets matningsriktning. Kopieringshastigheten kan vara lägre för små pappersformat. Dessutom kan enheten stanna eller kopieringshastigheten minskas under kontinuerlig kopiering för att temperaturen inuti enheten ska kunna justeras eller en optimal utskriftskvalitet kunna bibehållas.
*5 Tillval
7W93-033