Funktioner för lagringsutrymme

Avancerat utrymme

Lagringskapacitet
Standard: 16 GB
Maximum: 480 GB (tillval)
Längsta sökväg
256 tecken
Maximalt antal filer i en katalog
1 000 (inklusive mappar)
Maximalt antal filer som Avancerat utrymme kan ta
100 000 (inklusive mappar)
Maximal kapacitet per fil
2 GB
Antal tillåtna klienter för åtkomst
SMB: 64
WebDAV: 3

Brevlåda

Antal lådor
100 lådor
Filformat för lagring
Proprietära format
Upplösning för lagring
Kopiering: (Svartvit)
600 dpi x 600 dpi
Scanna och lagra: (Svartvit/färg)
600 dpi x 600 dpi
Scanna och skicka: (Svartvit/färg)
100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Skrivardrivrutin: (Svartvit)
600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Diskkapacitet
Standard: cirka 65 GB
Maximum: 98 GB (tillval)
Lagringskapacitet
2 000 filer eller 30 000 sidor*1
Datalagringsperiod
3 dagar (kan ändras från Inställningar/Registrering-skärm)
*1 Innehåller dokument som lagrats i inlådan för fax/I-fax och mellanlagringskön. Dessa nummer kan emellertid variera beroende på återstående lagringsutrymme.
7W93-0Y1