Begränsningar vid anslutning till imagePASS (endast 8700-serien/6700-serien)

Om imagePASS är anslutet begränsas vissa funktioner på maskinen. Mer information finns i handboken till imagePASS.

Begränsade funktioner vid anslutning till imagePASS

Trådlöst LAN (inklusive sublinjen)
Fast nätverk (underlinje)
Direktanslutning
Installationsguide
Inställningar för säkerhetspolicy
<Utskrift> på skärmen Hem (inklusive tvångsparkerad utskrift)
Krypterad säker utskrift
Direktutskrift (PDF/JPEG/TIFF)
WSD-scanning
Mopria
NFC-funktion
Mellanlagringsfunktion
Virtuell skrivare
IPSec
AirPrint
Universal Print
uniFLOW Online (exklusive uniFLOW Online Express)
Skickar med FTP-protokollet
Schemalagd utskrift med skrivardrivrutinen
Följande inställningar i skrivardrivrutinen
En kombination av Säker vattenstämpel- och sidnummerutskrift
En kombination av häftesutskrift och en annan sidlayout än 1 på 1 (standard)
Även om <Tidsgräns mott> ställs in för varje objekt i  (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> går tidsgränsen alltid ut efter 5 minuter.
Även om <Tvinga utskrift av igenkänningsinformation> i  (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar> är inställt på <På> skrivs IP-adressen inte ut.

När du använder Avancerat utrymme

SMB kan inte användas att göra Avancerat utrymme tillgängligt utifrån. Använda WebDAV istället.
När du anger URI-sändningsinställningar i detaljerade inställningar för Avancerat utrymme, måste du ange portnummer (när TLS är inaktiverat: 18080, om TLS är aktiverat: 18443) i sökvägen till målmappen för meddelande.
Exempel:
http://192.168.1.21:18080/share/folder (för att ange "folder"-mappen i det delade utrymmet om TLS är avaktiverat)
Välj [WebDAV] för att spara dokument i Avancerat utrymme på imageRUNNER ADVANCE-maskiner med imagePASS anslutet.
När du skickar till Avancerat utrymme för en maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien med en imagePASS-enhet ansluten, anger du [Host Name] som indikeras nedan.
Om TLS är avaktiverat:
http://<IP-adress eller värdnamn>:18080
Om TLS är aktiverat:
https://<IP-adress eller värdnamn>:18443
Du behöver inte ange ett portnummer för att skicka ett dokument till Avancerat utrymme för den här maskinen om den har en imagePASS-enhet monterad.
Om du skickar dokument från en maskin med imagePASS anslutet till dess Avancerat utrymme kan du möjligtvis inte skicka dem genom att ange en återkopplingsadress om <Proxyinställningar> i  (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Nätverk> är inställt på <På>. Ange i sådana fall IP-adressen för imagePASS.
Anvisningar om hur du skickar dokument från den här maskinen till Avancerat utrymme för den här maskinen finns i Registrera mottagare i adressboken.

Vid användning av Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)

Innan du startar Remote UI (Fjärranvändargränssnittet), konfigurera <Nätverksinställningar>-objekten i <Fiery> på kontrollpanelen.
För att starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet), starta webbläsaren och ange webbadressen nedan. Du kan även starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) genom att klicka [Launch Remote UI] på WebTools-skärmen som visas.
http://<IP-adress för imagePASS>/

Vid användning av utskriftsfunktionen

imagePASS kan inte användas med maskinens standardutskriftsfunktion eller PCL skrivarsats (endast 8700-serien) eller PS skrivarsats.

Andra begränsningar

Maskinen med imagePASS anslutet måste startas om varje gång en dynamisk DNS-uppdatering utförs.
Om imagePASS är anslutet kan maskinen inte automatiskt hämta IP-adressen från SIP-servern med DHCP.
När imagePASS är monterad kan enheten inte gå över i viloläge där den omedelbart kan svara på alla frågor via nätverket.
7W93-0Y5