Visa Användarhandbok

I det här avsnittet beskrivs markeringar, knappar, skärmar och andra objekt som används i Användarhandbok. Varningar och försiktighetsåtgärder visas också i "Viktiga säkerhetsanvisningar" i "Vanliga frågor" som medföljer maskinen. Se också dessa anvisningar.
Märken
Märken rörande säkerhet, begränsningar och meddelanden om hantering av enheten, användbara tips och annan information anges med nedanstående märken.
Anger åtgärder som kan leda till personskador om instruktionerna inte följs. Följ alltid sådana varningsmeddelanden så att du använder enheten på ett säkert sätt.
Anger att en åtgärd inte får utföras. Läs igenom dessa föreskrifter noggrant och var noga med att inte utföra de beskrivna åtgärderna.
Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder enheten på rätt sätt och undviker skador på enheten eller annan egendom.
Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur.
TIPS
Anger användbara funktioner och tips för hur du använder enheten.
Tangenter och knappar
Knappar på pekskärmen och datorskärmen anges på följande sätt.
Typ
Exempel
Knappar på pekskärmen*
<Funktionsinställningar>
<Avbryt>
 (Start)
 (Stopp)
Knappar och andra textgränssnitt som visas på datorskärmen
[Preferences]
[OK]
* Åtgärden för att röra en knapp på pekskärmen anges som "tryck" i Användarhandbok.
Skärmen
Skärmarna i Användarhandboken kan skilja sig åt från skärmen på din maskin beroende på modell, tillbehör och version.
Beroende på vilket operativsystem du använder, kanske delar av skärmbilden inte är exakt lika som den verkliga skärmbilden på datorn.
Skärminnehållet för drivrutiner och programvara kanske inte överensstämmer exakt med innehållet i de verkliga skärmbilderna, beroende på vilken version som används.
Illustrationer
Illustrationerna i Användarhandbok är hämtade från "imageRUNNER ADVANCE DX 6000i" med följande alternativ installerade, om inte annat anges.
Cassette Feeding Unit-AM
Funktionsbeskrivningar
Användarhandbok täcker funktionerna över flera modeller. Observera att, beroende på modell och tillval, kanske vissa av de beskrivna funktionerna inte gäller för din maskin.
7W93-003