Avbryta en faxsändning

Du kan avbryta scanning av original, pågående faxsändningar eller sändningar som är placerade i kö.

Avbryta scanning av original

1
Tryck på <Avbryt> på den aktuella skärmen eller  (Stopp).
2
Tryck på <Ja>.
Originalscanningen avbryts.

Avbryta sändning av fax som skickas eller väntar på att skickas

1
Tryck på <Till Statusmonitor> på den aktuella skärmen eller  (Statusmonitor).
2
Tryck på <Skicka>  <Jobbstatus>.
3
Välj <Fax>.
En lista med jobb som skickas eller väntar på att skickas visas.
4
Markera det jobb du vill avbryta och tryck på <Avbryt>.
5
Tryck på <Ja>.
Faxsändningen avbryts.
Omedelbart avbryta ett jobb som skickas
Om du trycker på  (Stopp) på kontrollpanelen för att avbryta ett faxjobb medan det skickas, visas meddelandet <Vill du avbryta följande sändjobb?>. Tryck på <Ja> för att avbryta faxsändningen.
Du kan välja <Senast mottagna jobb> eller <Jobb som skickas> för att välja vilket jobb som ska avbrytas. <Jobb att avbryta när stopp väljs>
Tryck på (Stopp) om det finns flera sändjobb på skärmen när du ska välja vilket jobb som ska avbrytas. Om sändjobbet du vill avbryta inte visas trycker du på <Kontrollera andra jobb> för att visa <Sändjobb>. Välj det jobb som ska avbrytas och tryck på <Avbryt>.
7W93-08F