Sända fax från en dator (PC-fax)

Faxdokument som du har skapat på datorn kan du skicka direkt från datorn, precis som när du skriver ut. Med den här metoden slipper du skriva ut dokument som ska faxas, vilket sparar papper. Om du vill använda den här funktionen måste du installera en faxdrivrutin på datorn (Installera drivrutiner).

Hjälp för faxdrivrutinen

Klicka på [Hjälp] (Windows) eller  (Mac OS) i faxdrivrutinens inställningsfönster så visas hjälpfönstret. För information som inte finns i Användarhandbok, inklusive information om drivrutinsfunktioner och hur du ställer in funktionerna, titta i hjälpen.
7W93-098