Skicka original med olika format tillsammans (Olika originalformat)

Du kan placera original av olika format i dokumentmataren och scanna dem samtidigt. Detta eliminerar behovet av att placera varje original för sig.
Det finns ett begränsat antal kombinationer av originalformat som kan scannas. Scanning med en felaktig kombination kan orsaka pappersstopp eller skador på originalen. Maskinvaruspecifikationer
Original som har olika vikt eller är av olika typ ska inte placeras tillsammans. Det kan leda till skador på originalen eller till pappersstopp.
1
Placera originalen i mataren Placera original
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för att skicka fax
5
Tryck på <Alternativ>  <Olika original format>.
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sändning startar.
Det kan ta längre tid att scanna originalen när läget Olika originalformat har aktiverats.
7W93-08W