Regelbunden rengöring

Vi rekommenderar att du regelbundet rengör maskinen för att förhindra att utskriftskvaliteten försämras och så att du kan använda maskinen enkelt och säkert. Rengör maskinen i ordningen som anges av till nedan.
 Utvändigt Rengöra maskinens utsida
 Originalglas Rengöra originalglaset
 Matare Rengöra dokumentmataren
 Invändigt <Rengör inuti huvudenheten> (endast 6000-serien)
 Dammskyddsglas Rengöra dammskyddsglaset
7W93-018