Tömma hålslagarspillet

Om enhetens hålslagningsspill är full visas en ikon i det nedre högra hörnet av skärmen. Tryck på ikonen och följ instruktionerna på skärmen för att tömma hålslagningsspillet.
Kopior och utskrifter kan matas ut med tillbehör medan du tömmer hålslagningsspill. Var försiktig när du hanterar tillbehör som har installerats på maskinen.
7W93-01S