Byta tonerspillbehållare

När tonerspillbehållaren är nästan eller helt full visas ett meddelande om att du ska förbereda en ny eller byta ut tonerspillbehållaren. Förbered en ny eller byt tonerspillbehållare enligt det visade meddelandet.
Byt inte tonerspillbehållaren förrän meddelandet som uppmanar dig att byta den visas på pekskärmen.
Behållaren för tonerspill samlar upp oanvänd toner som blir kvar efter utskrifter.
För information om varje meddelande, se Åtgärder vid meddelanden.
För mer information om behållarens serienummer, se Förbrukningsartiklar.
Du kan kontrollera hur mycket plats som finns kvar i tonerspillbehållaren.
Kontrollera hur mycket utrymme som finns kvar i tonerspillbehållaren

Förfarande för att byta tonerspillbehållare

1
Öppna tonerspillbehållarens lucka.
Håll vänster kant av luckan när du öppnar den.
2
Dra ut tonerspillbehållaren.
Efter att du dragit ut tonerspillbehållaren halvvägs, ta tag i handtaget högst upp och dra ut den helt.
Luta inte tonerspillbehållaren. Detta kan orsaka att toner i behållaren spills.
3
Ta ut den nya tonerspillbehållaren från sin låda.
4
Lägg tonerspillbehållaren du avlägsnade i en låda.
Använd påsen som är inkluderad i förpackningen för den nya tonerspillbehållaren. Förslut påsens öppning ordentligt så att inga toner spills och placera sedan påsen i lådan.
5
Installera den nya tonerspillbehållaren.
Skjut in tonerspillbehållaren. Canon-logotypen överst på behållaren ska vara vänd mot maskinens baksida.
Skjut in den nya tonerspillbehållaren i maskinen så långt det går. Om tonerspillbehållaren inte installeras som den ska kan behållarens lucka förbli öppen när tonerspillbehållaren avlägsnas, vilket kan få toner att spridas.
6
Stäng tonerspillbehållarens lock.
Begagnad toner kan inte återanvändas. Blanda inte ny och begagnad toner.
Använda tonerspillbehållare samlas in av din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare.
7W93-01H