Visa meddelanden från administratören

Du kan visa meddelanden till användarna på pekskärmen. Meddelanden kan visas längst ned på pekskärmen eller i ett separat popup-fönster och du kan välja som visningsmetod baserat på typen av budskap eller användare. Om ett meddelande visas i ett popup-fönster, kan du också visa samma meddelande på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) portalsida. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Ange meddelandet och klicka på [OK].
[Enable Status Display]
Att visa meddelandet längst ned på pekskärmen, markerar du kryssrutan och anger meddelandet i [Message]. Använd den här inställningen för visning av tips och andra meddelanden med lägre prioritet.
[Enable Pop-up Window]
För att visa meddelandet i ett popup-fönster på pekskärmen, markerar du kryssrutan och anger i [Message]. Använd den här inställningen för att visa meddelanden med hög prioritet.
[Display]
Välj visningsmetod för popup-fönster.
[All Times]
Popup-fönster visas kontinuerligt och maskinen inte kan användas. Använd den här inställningen t.ex. för meddelanden om att maskinen är ur drift.
[Display When Auto Reset]
Popup-fönster visas när inga åtgärder utförs under en viss tidsperiod, eller när maskinen startas om. Använd den här inställningen för meddelanden om underhåll.
[Remote UI]
Om du markerar kryssrutan visas meddelandet visas i ett popup-fönster även på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) portalsida.
Avbryta visningen av meddelandet
Avmarkera kryssrutorna för [Enable Status Display], [Enable Pop-up Window] och [Remote UI]. Om du även vill radera meddelandets innehåll, raderar du text som har angetts i textrutorna [Message].
7W93-0JL