Använda lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar

Vi rekommenderar att du använder ett lösenord för att skydda maskininställningar för säkerhetspolicyn. Genom att ange ett lösenord kan behörigheten att ändra inställningar för säkerhetspolicyn begränsas till informationssäkerhetsadministratörer som känner till lösenordet.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Sidan [Confirm Security Policy] visas.
4
Klicka på [Password Settings].
5
Ange ett lösenord och klicka på [OK].
Använda alfanumeriska tecken för lösenordet.
Se till att lösenordet anges korrekt och ange det nya lösenordet igen i [Confirm:].
Ändra lösenordet
Ange det aktuella lösenordet i [Old Password:] och det nya lösenordet i [New Password:], ange sedan det nya lösenordet igen i [Confirm:] och klicka på [OK].
Ta bort lösenordet
Ange det aktuella lösenordet i [Old Password:], och klicka på [OK] utan att skriva något värde för [New Password:] eller [Confirm:] (lämna dem tomma). Om en teckenbegränsning har angetts i [Password Settings Policy], måste ett värde anges för den här inställningen. Avbryt begränsningen innan du tar bort lösenordet. Säkerhetspolicyinställningar
Memorera lösenordet. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant om du glömmer lösenordet.
För att ställa in/ändra lösenordet måste man logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med någon av följande behörigheter.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Om ett lösenord har angetts, krävs autentisering för initiering av maskinen. Efter autentisering och initiering raderas lösenordet. Initiera alla data/inställningar
7W93-0F2