Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

I en miljö som använder ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, kan du definiera vilka funktioner som är tillgängliga för varje behörighetsnivånivå (roll), samt skapa nya roller. Det ger en mer exakt kontroll av användarhanteringen, eftersom du kan ange vilka funktioner som är tillgängliga för varje enskild användare. Du kan t.ex. stoppa användare A från att kopiera och tillåta användare B att använda alla funktioner. Följ stegen nedan för att aktivera ACCESS MANAGEMENT SYSTEM-funktionerna.
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <På>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>
Om den här inställningen är <På>, <Använd användarautentisering> är Inställningar/registrering också inställt som <På>. Ställ in <Använd användarautentisering> som <Av> genom att först ange inställningen som <Av>.
Om du sätter funktionen till <På> avaktiveras följande inställningar i Inställningar/Registrering.
Ställa in en PIN-kod för adressboken
Begränsa nya mottagare
Liknande begränsningar kan ställas in för roller med ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. För mer information, se ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratörsguide.
Även om du byter denna inställning från <Av> till <På> återställs följande inställningar i Inställningar/Registrering inte automatiskt till sina tidigare värden. Ändra inställningarna manuellt.
Ställa in en PIN-kod för adressboken
Begränsa nya mottagare
För mer information om systemkrav och hur du skapar och redigerar roller, se ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratörsguide.
7W93-0FS