Ställa in rastermönster (endast 6000-serien)

Rastrering är en teknik för att återskapa färg och täthet med grupper av små punkter. Källdatan för att rita dessa punkter kallas ett rastermönster. Genom att använda ett rastermönster som lämpar sig för bilden som ska skrivas ut kan den utskrivna bildens toning och kurvor återskapas bättre.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Inställningar för rastermönster>.
2
Välj rastermönster.
<Mönster 1>: Standardinställningen.
<Mönster 2>: Denna inställning förbättrar avbildningen av den utskrivna bildens kantområden.
<Mönster 3>: Denna inställning förbättrar avbildningen ljusa delar av bilden.
<Mönster 4>: Denna inställning förbättrar reproduktionen av markerade områden.
3
Tryck på <OK>.
4
Tryck på <Ja> och utför en automatisk toningsjustering (full justering).
Utföra automatisk graderingsjustering (full justering) efter att du har ändrat inställningarna. Justera toning
7W93-0UW