Justera tätheten

Du kan scanna original tydligare genom att manuellt justera tätheten efter innehållet i originalet. Till exempel kan du öka tätheten för att förenkla läsning av blek text som har skrivits med blyertspenna.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Tryck på <Alternativ>  <Täthet>.
5
Justera tätheten och tryck på <OK>.
Tryck på  för att minska tätheten. Tryck på  för att öka tätheten.
För att justera tätheten för bakgrunden
Du kan skicka/spara dokument, t.ex. tidningar eller dokument med färgad bakgrund. Tryck på <Auto> om du vill justera bakgrundstätheten automatiskt.
Tryck på <Justera> om du vill justera bakgrundstätheten manuellt eller justera bakgrundstätheten för varje färg i <Justera varje färg>.
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
7W93-0AJ