Justera bildkvaliteten

Du kan scanna med optimal bildkvalitet efter din originaltyp. Genom att exempelvis snygga upp färgtonen för original med bilder, eller göra kontrasten skarpare för original med bara text, blir originalen lättare att läsa.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Tryck på <Alternativ>  <Originaltyp>.
5
Välj typ av original och tryck på <OK>.
För att justera prioritetsnivån för bearbetning av text/foto trycker du på <Justera nivå>  och väljer <Textprioritet> eller <Fotoprioritet>.
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
Om fenomenet kallat moaré (randig mönsterstörning) uppträder när du scannar ett original, kan du justera skärpan. Ställa in skärpa när du scannar (Skärpa)
Om <Originalets tjocklek för scanning från dok.matare> är inställt på <Fast> kan du välja tjocklek på det papper som fyllts på i dokumentmataren i <Tjocklek på mataroriginal>. <Originalets tjocklek för scanning från dok.matare>
7W93-0AH